Doradztwo coaching mentoring

Oferuję efektywne metody oceny kompetencji i potencjału pracowników, kandydatów do pracy oraz osób, które chcą poznać swoje mocne strony i obszary do doskonalenia

Badanie AC/DC obejmuje:

 • określenie kluczowych kompetencji istotnych z punktu widzenia pracodawcy w kontekście roli, którą kandydaci lub pracownicy mają pełnić w organizacji na określonym stanowisku
 • przygotowanie i wybór odpowiednich narzędzi do badania (testy, odgrywanie ról, studia przypadków, kwestionariusze wywiadu behawioralnego, prezentacje, etc.) oraz przeprowadzenie AC/DC
 • wsparcie Klienta w dokonaniu właściwych wyborów personalnych – wytypowanie odpowiedniej osoby na dane stanowisko pracy, awans wewnątrz organizacji, ocenę kompetencji i potencjału osób postrzeganych wewnątrz firmy jako talenty
 • obiektywną i bezstronną diagnozę oraz ocenę kompetencji, mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC
 • przygotowanie raportu dla Klienta i przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom AC/DC

Stosowane narzędzia:

 • Profil osobowości – DISC Clasic
 • Thomas – badanie inteligencji emocjonalnej TEIQue
 • Thomas – analiza stylu zachowań PPA
 • Thomas – test inteligencji płynnej GIA/TST
 • SHL – kwestionariusz osobowości zawodowej OPQ
 • SHL – kwestionariusz motywacji MQ
 • SHL – testy zdolności: numeryczne, werbalne, indukcyjne
 • Ocena 360

Badanie prowadzę w języku polskim i angielskim również za pośrednictwem Skype.

Mentoring, indywidualne sesje coachingowe, sesje grupowe i zespołowe
Indywidualne sesje mentoringu dla osób średniego i wysokiego szczebla kierowniczego

 • Executive coaching
 • Sesje grupowe, wsparcie zespołów w pokonaniu sytuacji konfliktu lub kryzysu
 • Doradztwo HR
 • Opracowuję i wdrażam programy rozwoju talentów w firmie
 • Tworzę i wprowadzam modele wartości firmowych
 • Buduję modele kompetencji
 • Doradzam w zakresie zmiany kultury organizacyjnej
 • Buduję profile stanowisk, zakresu zadań i kompetencji
 • Oferuję usługę HR Interim w okresie czasowej nieobecności osoby odpowiedzialnej za dział zarządzania zasobami ludzkimi

Prowadzę rozmowy z klientami indywidualnymi w obszarze business coachingu 

Towarzyszę i wspieram osoby, które chcą:

 • rozwiązać konkretny problem
 • poprawić własną efektywność i sprawczość
 • podjąć ważną decyzję
 • dokonać ważnych wyborów
 • uwolnić swój potencjał
 • odnaleźć to co jest naprawdę w życiu ważne
 • przeprowadzić zmiany w swoim życiu zawodowym
 • poszukują harmonii, równowagi i szczęścia w życiu
 • pokonać lęk i podnieść samoocenę

Oferuję spotkania bezpośrednie z klientem oraz poprzez Skype.

Przed rozpoczęciem sesji wyjaśniam zasady współpracy z klientem i prowadzę sesję próbną. Klient podejmuje decyzję o kontynuacji spotkań.

Podczas warsztatów wykorzystuję grę LockLuck.