Oferta dla firm

Oferuję szkolenia dla menedżerów w obszarach:

 • Modele przywództwa i rola lidera
 • Zarządzanie coachingowe
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Asertywność i asertywna komunikacja
 • Motywowanie pracowników
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Budowanie relacji
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Efektywna praca zespołowa

Oferuję sesje coachingowe indywidualne, grupowe i zespołowe

 • Prowadzę sesje coachingowe z menedżerami średniego i wysokiego poziomu zarządczego
 • Prowadzę sesje grupowe, grupy wsparcia oraz warsztaty rozwojowe
 • Wspieram zespoły w pokonaniu sytuacji konfliktu lub kryzysu

Doradztwo HR

 • Opracowuję i wdrażam programy rozwoju talentów w firmie
 • Tworzę i wprowadzam modele wartości firmowych
 • Buduję modele kompetencji
 • Doradzam w zakresie zmiany kultury organizacyjnej
 • Buduję profile stanowisk, zakresu zadań i kompetencji
 • Oferuję usługę HR Interim w okresie czasowej nieobecności osoby odpowiedzialnej za dział zarządzania zasobami ludzkimi