Warsztaty dla liderów

Warsztaty dla menedżerów i dyrektorów w obszarach:

 • Modele przywództwa, rola lidera i szefa
 • Zarządzanie coachingowe
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Budowanie relacji
 • Motywowanie pracowników
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów
 • Definiowanie celów i ocena pracy
 • Zarządzanie konfliktem, rozwiązywanie problemów
 • Efektywna praca zespołowa
 • Budowanie poczucia pewności siebie (wysoka samoocena)
 • Wartości, potrzeby i przekonania – automotywacja
 • Wywieranie wpływu
 • Zarządzanie pracownikami w kryzysie i zapobieganie sytuacjom kryzysowym
 • Zarządzanie stresem i emocjami

Czterodniowy program „Lider – skuteczny szef” dla osób, które zostały awansowane na stanowisko kierownicze i zaczynają dopiero zarządzać zespołem

 • Zarządzanie i przywództwo. Rola lidera i menedżera
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Zarządzanie zespołem
 • Rozwój pracowników
 • Informacja zwrotna (feedback)
 • Delegowanie zadań
 • Ustalanie celów i ocena pracy
 • Zarządzanie czasem
 • Konflikt i trudne sytuacje w pracy szefa
 • Efektywna komunikacja
 • Motywowanie pracowników