Oferta dla firm

Warsztaty dla menedżerów i dyrektorów w obszarach:

 • Modele przywództwa, rola lidera i szefa
 • Zarządzanie coachingowe
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Budowanie relacji
 • Motywowanie pracowników
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów
 • Definiowanie celów i ocena pracy
 • Zarządzanie konfliktem, rozwiązywanie problemów
 • Efektywna praca zespołowa
 • Budowanie poczucia pewności siebie (wysoka samoocena)
 • Wartości, potrzeby i przekonania – automotywacja
 • Zarządzanie stresem i emocjami

Czterodniowy program „Lider – skuteczny szef” dla osób, które zostały awansowane na stanowisko kierownicze i zaczynają dopiero zarządzać zespołem

 • Zarządzanie i przywództwo. Rola lidera i menedżera
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Zarządzanie zespołem
 • Rozwój pracowników
 • Informacja zwrotna (feedback)
 • Delegowanie zadań
 • Ustalanie celów i ocena pracy
 • Zarządzanie czasem
 • Konflikt i trudne sytuacje w pracy szefa
 • Efektywna komunikacja
 • Motywowanie pracowników

Sesje indywidualne i grupowe oceny kompetencji i potencjału (Assessment i Development Centre)

 • Wsparcie decyzji Klienta o zatrudnieniu kandydata w firmie
 • Badanie potencjału talentów wewnątrz organizacji
 • Wsparcie Klienta w procesie wewnętrznego awansu pracowników

Mentoring, indywidualne sesje coachingowe, sesje grupowe i zespołowe

 • Indywidualne sesje mentoringu dla osób średniego i wysokiego szczebla kierowniczego
 • Executive coaching
 • Sesje grupowe, wsparcie zespołów w pokonaniu sytuacji konfliktu lub kryzysu

Doradztwo HR

 • Opracowuję i wdrażam programy rozwoju talentów w firmie
 • Tworzę i wprowadzam modele wartości firmowych
 • Buduję modele kompetencji
 • Doradzam w zakresie zmiany kultury organizacyjnej
 • Buduję profile stanowisk, zakresu zadań i kompetencji
 • Oferuję usługę HR Interim w okresie czasowej nieobecności osoby odpowiedzialnej za dział zarządzania zasobami ludzkimi