Assessment Centre

Oferuję efektywne metody oceny kompetencji i potencjału pracowników, kandydatów do pracy oraz osób, które chcą poznać swoje mocne strony i obszary do doskonalenia.

Badanie AC/DC obejmuje:

 • określenie kluczowych kompetencji istotnych z punktu widzenia pracodawcy w kontekście roli, którą kandydaci lub pracownicy mają pełnić w organizacji na określonym stanowisku,
 • przygotowanie i wybór odpowiednich narzędzi do badania (testy, odgrywanie ról, studia przypadków, kwestionariusze wywiadu behawioralnego, prezentacje, etc.) oraz przeprowadzenie AC/DC,
 • wsparcie Klienta w dokonaniu właściwych wyborów personalnych – wytypowanie odpowiedniej osoby na dane stanowisko pracy, awans wewnątrz organizacji, ocenę kompetencji i potencjału osób postrzeganych wewnątrz firmy jako talenty,
 • obiektywną i bezstronną diagnozę oraz ocenę kompetencji, mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC
 • przygotowanie raportu dla Klienta i przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom AC/DC

 

Stosowane narzędzia:

 • Profil osobowości – DISC Clasic
 • Thomas – badanie inteligencji emocjonalnej TEIQue
 • Thomas – analiza stylu zachowań PPA
 • Thomas – test inteligencji płynnej GIA/TST
 • SHL – kwestionariusz osobowości zawodowej OPQ
 • SHL – kwestionariusz motywacji MQ
 • SHL – testy zdolności: numeryczne, werbalne, indukcyjne
 • Ocena 360

Badanie prowadzę w języku polskim i angielskim również za pośrednictwem Skype.