Coaching czy mentoring biznesowy?

To częste pytanie zadawane przez liderów, którzy decydują się na profesjonalne wsparcie rozwojowe i współpracę ze mną. Wyjaśnię na czym polegają główne różnice.

Coaching jest bardzo popularną metodą rozwijania umiejętności. Jest to rozmowa coacha z klientem, która opiera się na partnerskiej relacji między nimi, na szacunku i zaufaniu. Coach tworzy przestrzeń klientowi, do odkrywania zdolności, umiejętności oraz potencjału. Klient wyznacza swoje cele, podejmuje działania i ponosi odpowiedzialność za ich realizację. Rolą coacha, jest zadawanie pytań, wspieranie klienta w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi, trzymaniu się wyznaczonego celu oraz pomoc w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.

U podstaw coachingu leży przekonanie, że klienci mają wiedzę i zasoby oraz znają odpowiedzi na pytania, tylko potrzebują je w sobie odkryć. Coach wspiera ich w tym eksplorowaniu. Coach nie dzieli się wiedzą ekspercką, nie daje gotowych odpowiedzi, nie doradza, nie osądza i nie krytykuje. Kieruje się ciekawością, otwartością, szczerością i empatią. Aktywnie słucha i udziela informacji zwrotnej.

Mentoring, to również sprawdzona i ceniona metoda rozwoju. Mentor to osoba o dużym doświadczeniu i praktycznej wiedzy eksperckiej, którą dzieli się ze swoim klientem, zwykle osobą o mniejszym doświadczeniu zawodowym. To nauczyciel, przewodnik i opiekun. Mentor doradza klientowi i uczy, w jaki sposób stosować modele oraz narzędzia biznesowe w określonej dziedzinie np. marketingu, HR, finansów. Mentor pomaga klientowi rozwiązać konkretne problemy, z którymi mierzy się w swojej pracy. Mentor często wprowadza merytorycznie klienta, w nową rolę, w nowy obszar odpowiedzialności. Inspiruje do podejmowania trudnych zadań, wyznaczania ambitnych celów rozwojowych.

Zarówno coach jak i mentor powinni cechować się profesjonalną postawą, ciekawością, otwartością, cierpliwością, uważnością na drugiego człowieka, empatią oraz umiejętnością słuchania. Od coacha i mentora wymaga się etycznej postawy, ciągłego rozwoju oraz doskonalenia warsztatu, po to aby jak najlepiej mogli wspierać klientów.

https://www.konsorcjumsuwak.pl/