Site icon Trener biznesu Beata Kurach Green Window Mind

Czy konie mogą uczyć? – warsztaty z końmi

Trener biznesu

szkolenia, warsztaty z końmi-trener biznesu Beata Kurach Green Window Mind

Gdy mówię swoim klientom, że konie mogą być wsparciem w rozwoju ludzi, delikatnie mówiąc patrzą na mnie z niedowierzaniem lub rozbawieniem. Dopiero gdy tego doświadczą, dostrzegają moc tej wyjątkowej relacji.

Coraz częściej i wyraźniej dostrzegane są w firmach i organizacjach niezwykłe właściwości koni oraz ich korzystny wpływ na zdrowie oraz rozwój człowieka.

W 1996 roku Gerhard i Karin Krebs z Niemiec, założyciele marki HorseDream stworzyli i rozpowszechnili na świecie metodę Horse Assisted Education (HAE). Celem tej metody jest rozwój człowieka, jego samoświadomości, przywództwa i umiejętności społecznych. Jej istotą jest tworzenie przestrzeni, w której ludzie doświadczają siebie w relacji z końmi. W Polsce propagatorką tej metody jest Agata Wiatrowska, założycielka ośrodka HorseSense.

Mam przyjemność być facylitatorką programów rozwojowych z udziałem koni, wychowanką Agaty.

Metoda HAE to rozwój osobisty. Opiera się na doświadczeniu, stawianiu sobie celów oraz szukaniu rozwiązań. Poprzez ćwiczenia z końmi, uczestnicy warsztatów z końmi oraz indywidualnych sesji coachingowych, mogą zaobserwować charakterystyczne dla siebie cechy, reakcje, emocje oraz zmierzyć się z nimi wykonując ćwiczenia z końmi. Dzięki temu doświadczeniu wychodzą ze strefy komfortu oraz dokonują w sobie zmiany.

Konie są autentyczne, a ich reakcje i zachowania spontaniczne i naturalne. Grupowe warsztaty z końmi czy praca indywidualna metodą HAE to przestrzeń, w której konie stają się trenerami. Wyróżnia je to, że niczego nie udają, są jak lustro, w którym można zobaczyć siebie.

Oczywiście, nie każdy koń może być trenerem. Te wybrane i przygotowane są końmi bezpiecznymi, lubiącymi ludzi, zdrowymi, radosnymi, pewnymi siebie, przebywającymi w stabilnym stadzie, funkcjonującymi w warunkach zaspakajających potrzeby bytowe gatunku. W metodzie HAE koni się nie dosiada i nie oczekuje się od nich posłuszeństwa. Jak twierdzi Agata Wiatrowska „aktywne, niezależne i dobrowolne zachowanie konia jest podstawą przestrzeni Horse Assisted Education. Jego zaś umiejętność mówienia „nie” jest podstawowym narzędziem” (A. Wiatrowska, Koń jako trener, 2016).

Exit mobile version