Mentoring kryzysowy i konsultacje

Jako Mentor i konsultant kryzysowy pracuję z osobami będącymi w lekkim i średnim kryzysie. Moimi klientami najczęściej są liderzy, którzy zmagają się z różnymi wyzwaniami zawodowymi i życiowymi, generującymi duże napięcie oraz silny stres.

Obszary pracy z klientami:

➨ wypalenie zawodowe
➨ przemoc psychiczna, mobbing, dyskryminacja
➨ konflikty w miejscu pracy
➨ niespodziewane, negatywne zmiany w życiu zawodowym (np. zwolnienie z pracy)

Moja oferta:

➨ Indywidualny coaching i mentoring kryzysowy
➨ Konsultacje indywidualne dla pracowników będących w sytuacjach kryzysowych
➨ Warsztaty i prezentacje dla firm zwiększające świadomość pracowników na temat kryzysu
➨ Warsztaty z pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie
➨ Certyfikowany kurs Konsultant Kryzysowy (partnerzy Konsorcjum SUWAK i IPTK)
➨ Wsparcie pracowników w kryzysie jako element programu zwolnień monitorowanych – outplacement