Site icon Trener biznesu Beata Kurach Green Window Mind

Szkolenia biznesowe

Szkolenia biznesowe

Prowadzę szkolenia biznesowe i warsztaty, które pomagają liderom rozwijać ich kompetencje w zarządzaniu zespołem.
Dla liderów rozpoczynających karierę zawodową w zarządzaniu ludźmi, prowadzę wielomodułowy Program „Lider-skuteczny szef”, obejmujący kluczowe obszary odpowiedzialności lidera: 

➨ Zarządzanie zespołem
➨ Efektywna komunikacja, asertywność
➨ Budowanie relacji i współpraca
➨ Definiowanie celów
➨ Ocena pracy
➨ Wywieranie wpływu na współpracowników
➨ Automotywacja i motywowanie pracowników
➨ Zarządzanie czasem, planowanie, ustalanie priorytetów
➨ Organizowanie i prowadzenie efektywnych spotkań
➨ Delegowanie zadań
➨ Zarządzanie konfliktem
➨ Zarządzanie stresem oraz kontrolowanie emocji

Dla liderów, którzy mają już doświadczenie w zarządzaniu zespołem, prowadzę warsztaty, które porządkują i pogłębiają ich dotychczasową wiedzę oraz uczą nowych kompetencji.
Zakres tematyczny warsztatów jest przygotowany „na miarę”, zgodnie ze potrzebami organizacji.
Lista dostępnych modułów:

➨ Nowoczesne modele przywództwa
➨ Zarządzanie zmianą
➨ Zarządzanie pracownikami w kryzysie emocjonalnym
➨ Budowanie autorytetu szefa
➨ Coaching pracowników
➨ Budowanie pewności siebie
➨ Konflikt i mediacja szefowska
➨ Odwaga lidera
➨ Budowanie odporności mentalnej
➨ Konsultant Kryzysowy w biznesie (realizowany przez Konsorcjum SUWAK)
➨ Prezentacja biznesowa
➨ Skuteczna rekrutacja
➨ Zarządzanie talentami
➨ Szkolenie dla trenerów wewnętrznych

Exit mobile version