Centra rozwoju i oceny – Assessment i Development Center

Jako trener biznesu oferuję efektywne metody oceny kompetencji i potencjału liderów, oraz kandydatów do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Proces oceny obejmuje:

➨ określenie kluczowych kompetencji (profesjonalnie przez trenera biznesu), istotnych z punktu widzenia pracodawcy w kontekście roli, którą kandydaci mają pełnić w organizacji
➨ przygotowanie i wybór odpowiednich narzędzi do badania (testy, odgrywanie ról, studia przypadków, kwestionariusze wywiadu behawioralnego, prezentacje, etc.) oraz przeprowadzenie centrum oceny
➨ wsparcie klienta w dokonaniu właściwych wyborów personalnych – wytypowanie odpowiedniej osoby na dane stanowisko, awans wewnątrz organizacji, ocenę kompetencji i potencjału osób postrzeganych wewnątrz firmy jako talenty
➨ obiektywną i bezstronną diagnozę oraz ocenę kompetencji, mocnych stron i obszarów do rozwoju kandydatów
➨ przygotowanie raportu dla klienta i przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom centrum oceny 

Stosowane narzędzia:

➨ Profil osobowości – DiSC® Classic
➨ Thomas – badanie inteligencji emocjonalnej TEIQue
➨ Thomas – analiza stylu zachowań PPA
➨ Thomas – test inteligencji płynnej GIA/TST
➨ SHL – kwestionariusz osobowości zawodowej OPQ
➨ SHL – kwestionariusz motywacji MQ
➨ SHL – testy zdolności: numeryczne, werbalne, indukcyjne
➨ Ocena 360