Site icon Trener biznesu Beata Kurach Green Window Mind

Warsztaty z udziałem koni

Warsztaty z udziałem koni

Jestem pasjonatką koni i szczęśliwą posiadaczką rumaka o imieniu Leocavallo (Leoś). Posiadam certyfikat facylitatora Horse Assisted Education (HAE), uprawniający do prowadzenia programów rozwojowych z udziałem koni.

Warsztaty z końmi są cudowną formą rozwojową. W metodzie HAE, specjalnie wybrane konie, występują w roli nauczycieli. W relacji z człowiekiem są autentyczne, doskonale wyczuwają ludzkie emocje oraz intencje, które człowiek przekazuje przez swoją mowę ciała. Podczas ćwiczeń z końmi uczestnicy doświadczają własnych uczuć i emocji, skupiają się na „tu i teraz” oraz sami decydują z jakimi refleksjami kończą to doświadczenie.

Trener biznesu
Warsztaty z udziałem koni koncentrują się na:

➨ Komunikacji, porozumieniu bez przemocy (NVC)
➨ Autentyczności
➨ Asertywności (stawianiu granic)
➨ Budowaniu samoświadomości
➨ Pracy zespołowej i współpracy
➨ Definiowaniu celów
➨ Uważności
➨ Przekraczaniu własnych granic (wychodzenie ze strefy komfortu)

Indywidualne sesje coachingowe z udziałem koni

Pracuję indywidualnie z Klientami, którzy chcą doświadczyć siebie w relacji z koniem.
Sesje odbywają się w plenerze i obejmują indywidualne ćwiczenia i warsztaty z końmi oraz sesję coachingu.

Exit mobile version